Vino

V i n o

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vino je jedno od najstarijih pića koje ljudi konzumiraju s dugom povijesti i tradicijom. U današnjem Izraelu i Libanonu vino se proizvodilo još od petog tisućljeća prije Krista, u Armeniji je otkriven pećinski vinski podrum iz 3500. prije Krista, dok su u Kini otkrivene devet tisuća godina stare posude s tragovima vina od riže, meda i voća. Na svijetu postoji više od 10.000 različitih sorti grožđa od kojih se proizvodi više od 50 milijuna tona vinskog grožđa odnosno oko 280 miliona hektolitara vina svake godine.

Kada pričamo o vrstama, postoje mnoge vrsta vina, svaka ima svoje karakteristike i posebnosti koje ga razlikuju od onih drugih. Brojne sorte uzgajaju se na svim kontinentima, ali neke regije ipak prednjače svojim geografskim odlikama, masovnošću proizvodnje i kvalitetom ovog mnogima omiljenog alkoholnog pića – Francuska, Italija, Španjolska i SAD najpoznatije su vinske regije, svaka ima svoje jedinstvene sorte grožđa i tradicije proizvodnje vina.

Uz sortu grožđa iz kojeg je proizvedeno vrlo je važan i sam proces proizvodnje. Proizvodnja, uključuje fermentaciju, starenje i buteljiranje, a svaki proces značajno utječe na okus i kvalitetu vina. Primarne arome, poput voćnih i cvjetnih mirisa, potiču od same sorte grožđa dok sekundarne arome uglavnom potiču iz procesa proizvodnje vina, a  tercijarne arome razvijaju se starenjem vina.

 

Na karakteristike vina uvelike utječe i klima u kojoj se grožđe uzgaja – toplije klime proizvest će voće s višim šećerom i više alkohola, dok hladnije klime daju vino više kiseline i manje slatkosti.

Winemaking or vinification is the production of wine, starting with the selection of the fruit, its fermentation into alcohol, and the bottling of the finished liquid. The history of wine-making stretches over millennia. The science of wine and winemaking is known as oenology. A winemaker may also be called a vintner. The growing of grapes is viticulture and there are many varieties of grapes.

Winemaking can be divided into two general categories: still wine production (without carbonation) and sparkling wine production (with carbonation – natural or injected). Red wine, white wine, and rosé are the other main categories. Although most wine is made from grapes, it may also be made from other plants. (See fruit wine.) Other similar light alcoholic drinks (as opposed to beer or spirits) include mead, made by fermenting honey and water, and kumis, made of fermented mare’s milk.

Vino čini svakodnevni život lakim, manje užurbanim, s manje napetosti i tolerantnijim